Schronisko Leskowiec
Schronisko Leskowiec - szlaki turystyczne
Schronisko Leskowiec - tereny narciarskie
Schronisko Leskowiec - przyroda Leskowca
Schronisko Leskowiec - okolice Leskowca
Schronisko Leskowiec - widoki z Leskowca
Schronisko Leskowiec - historia
Schronisko Leskowiec - ciekawostki
  Przyroda Leskowca i Gronia Jana Pawła II

Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym Beskid Mały, a co za tym idzie rejon Leskowca i Gronia Jana Pawła II należy, do gór fałdowych. Wypiętrzenie górotworu nastąpiło w czasie orogenezy alpejskiej. Głównym budulcem są twarde piaskowce serii godulskiej. Są to skały drobnoziarniste o zielonym lub niebieskawym zabarwieniu i doskonale nadające się do obróbki kamieniarskiej. Pokłady piaskowca w Beskidzie Małym osiągają znaczne grubości i różne zabarwienia, a na skutek ruchu górotworu ułożone są przeważnie ukośnie, czasem przewarstwione łupkami. Nie wszystkie warstwy mają jednakową trwałość. Niektóre wietrzeją szybciej, woda wypłukuje i zabiera piasek, tworząc w korytach liczne progi.

Rzeki i potoki

Masyw Leskowca posiada dużą ilość źródeł i gęstą sieć potoków. Spływają one stromymi zboczami w malowniczych kotlinach, a u podnóży Leskowca w szerszych dolinach. Potoki płynące w kierunku południowym tworzą Targoszówkę, lewy dopływ Kocońki; płynące na wschód dają początek Tarnawce i Jaszczurówce, obecnie lewym dopływom Skawy, a w przyszłości bezpośrednio wpadającym do sztucznego jeziora; płynące w kierunku północnym tworzą Ponikiewkę, będącą również lewym dopływem Skawy; i wreszcie spływające na zachód, które łączą się w Rzyczankę, od wysokości Andrychowa nazywaną Wieprzówką, która kończy swój bieg podobnie jak większość opisanych potoków, wpływając z lewej strony do Skawy poniżej Zatora.

Klimat

Nagłe zmiany pogody są charakterystyczne dla Beskidu Małego, a to z uwagi na krzyżowanie się klimatów oceanicznego z kontynentalnym. Na lokalne zróżnicowanie klimatu wpływ ma ukształtowanie i ekspozycja terenu. Na południowych stokach temperatury są wyższe, a ich wahania mniejsze. Mniej jest też opadów i mgieł, niż na analogicznych wysokościach na stokach północnych. Groń Jana Pawła II i Leskowiec mieszczą się w dwóch piętrach klimatycznych:
Klimat umiarkowanie chłodny panuje na grzbietach górskich o wysokościach powyżej 700 m n.p.m., gdzie średnia temperatura roczna waha się w granicach 4-6 stopni C. Wiatry wieją najczęściej z zachodu oraz północnego zachodu przynosząc masy chłodnego i wilgotnego powietrza. Powietrze te na górskich stokach oziębia się i daje obfite opady deszczu i śniegu. Roczna suma opadów dochodzi do 1400 mm. Mgła zalega średnio przez 100 dni w roku, a ilość dni pogodnych dochodzi do 40 dni, głównie późną wiosną i latem. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 140 dni w roku. Największe wahania temperatury występują na wiosnę oraz jesienią. W rejonie szczytów Leskowca i Gronia Jana Pawła II zaznacza się wpływ klimatu wysokogórskiego.
Klimat umiarkowanie ciepły panuje poniżej wysokości 700 m n.p.m. Średnia temperatura roczna waha się tu w granicach 6-8 stopni C. Roczna suma opadów dochodzi do 1000 mm. W dolinach, szczególnie w pobliżu wód występują często zamglenia, nasilające się późną wiosną i latem. Ilość dni mglistych wynosi średnio 50 w roku, a pogodnych 55. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez około 100 dni. Często występują silne zachmurzenia w godzinach rannych, malejące lub ustępujące przed południem i ponownie wzrastające w godzinach popołudniowych, a wieczorem zwykle znów ustępujące.

Roślinność

Krajobraz Beskidu Małego w dawnych czasach charakteryzował się obfitym zalesieniem z przeważającym udziałem buka i jodły w wyższych partiach oraz w niższym lasami grabowo-dębowymi. Z biegiem czasu w miejsce lasów mieszanych sadzono jednogatunkowe lasy świerkowe, które do tej pory przeważają, również w okolicach Leskowca. Spotyka się również zespoły świerka z domieszką buka i jodły oraz: sosny, jawory, dęby, jesiony, wiązy górskie, olchy i różne odmiany wierzb. Na samym szczycie Leskowca rośnie głównie karłowata buczyna, jodła, świerk i brzoza. Przy szlaku czerwonym z Leskowca do schroniska PTTK napotkać możemy pojedyncze okazy limb, daglezji i sztucznie nasadzonej kosodrzewiny. Klimat wysokogórski w rejonie szczytu wpływa hamująco na rozwój drzewostanu. Niektóre karłowate i powykręcane buki liczą sobie nawet ponad 200 lat, a tutejszy mikroklimat sprawia, że podszczytowa hala nie ulega samozalesieniu. Bogate jest także runo leśne, w którym dominują jałowce, borówki, liczne gatunki mchów i porostów. Wiosną na łąkach i halach pojawiają się krokusy, a na podmokłych terenach króluje czosnek niedźwiedzi.

Przełęcz Władysława Midowicza
(to nie jedyny buk w rejonie Leskowca walczący ze starymi tabliczkami informacyjnymi)
Na na podmokłych terenach króluje czosnek niedźwiedzi
Limbę spotkamy nie tylko nad Morskim Okiem ale również na Leskowcu

Świat zwierzęcy

Świat zwierzęcy jest obecnie znacznie uboższy niż dawniej, niemniej jednak obserwuje się powrót wielu gatunków na teren Beskidu Małego. Okolice Leskowca należą do najbogatszych w zwierzynę terenów tego pasma górskiego. Z ssaków licznie występują: lisy, zające, wiewiórki, sarny, jeże, a także coraz częściej pojawiające się dziki i jelenie. Sporadycznymi gośćmi są wilki i niedźwiedzie. Świat ptaków reprezentują między innymi: muchówki, trznadle, drozdy, zięby, mysikróliki, myszołowy i jastrzębie. Z płazów najliczniej spotkać możemy: salamandry plamiste, żaby i ropuchy, a z gadów: zaskrońce, żmije zygzakowate i jaszczurki. W stromych górskich potokach ryby pojawiają się bardzo rzadko i najczęściej są to: głowacze, brzanki i pstrągi.

Zaskroniec to często spotykany gad w rejonie Leskowca (ten miał ponad metr długości)

Schronisko Leskowiec I Szlaki turystyczne I Tereny narciarskie I Przyroda Leskowca
Okolice Leskowca I Widoki z Leskowca I Historia schroniska I Ciekawostki

Autorem wszystkich zdjęć (za wyjątkiem kilku, co w opisach zostało odnotowane) jest Łukasz Elżbieciak.
Teksty: zebrał i opracował oraz o własną wiedzę oparł Łukasz Elżbieciak
Projekt i wykonanie strony: © Katarzyna Rydzoń